Per Eklund

Per Eklund är pedagog, författare, trollerikonstnär och trollerihistoriker. Har har vunnit SM i Close-Up-trolleri, varit coach för Svenska Landslaget i Magi, suttit som president för Svensk Magisk Cirkel och är nu ständig sekreterare för Svenska Magiska Akademien.

Utställningen Sim Sala Bim på Upplandsmuseet baserar sig på hans bok Trolleri som Konst och kultur (2016) samt delar av hans samlingar av antik trollerilitteratur och äldre trollerirekvisita.

Uppsala Magic & Comedy