Magnus Vihagen

Magnus Vihagen är en av Sveriges flitigaste trollerilärare för barn och ungdomar. Sedan starten 1992 har han hunnit med att leda över 1500 lektioner. Magnus har med stor uppskattning även hållit i flertalet kurser samt tillhörande föreställningar för personer med funktionshinder.

2012 tilldelades Magnus Studiefrämjandets förtjänsttecken för sina betydelsefulla insatser.

Magnus leder magikurser under festivalen. Flertalet riktar sig till alla barn mellan 8-13 år som drömmer om att bli magiker och ett kurstillfälle riktar sig till ungdomar!

Uppsala Magic & Comedy